606 385 646

info@vrkacademy.cz

VRKacademy.cz / Reality  / Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí ve čtvrtek 30. 4. 2020 předložilo na jednání vlády návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Vláda návrh zákona v upraveném znění schválila. Návrh tak bude nyní projednáván ve Sněmovně, a to ve standardním legislativním procesu.

 

Předně je třeba upozornit, že zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je schváleno „pouze“ usnesením Vlády. Vládní návrh dosud neprošel celým legislativním procesem. Zákon tak prozatím není platný. Nyní musí být schválen oběma komorami Parlamentu ČR, podepsán Prezidentem a vyhlášen ve Sbírce zákonů.

 

Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí v daňové sazbě ve výši 4 %, a to se zpětným účinkem. Daň by tak neměl zaplatit nikdo, kdo nemovitou věc nabyl v období od prosince 2019 do prosince 2021. To znamená, že pokud vládní návrh zákona nabyde účinnosti, všichni ti, kteří měli lhůtu pro podání daňového přiznání do 31. 3. 2020 následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou do konce srpna 2020, již tuto daň platit nebudou. Pokud by ji někdo již zaplatil, peníze mu boudou vráceny. Současně by nabyvatelům mělo být umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně, opět do konce roku 2021.

 

Vládní návrh zákona dále prodlužuje tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Uvedené prodloužení časového testu bude platit pro nemovité věci nabyté po 1. lednu 2021. Vláda se tak snaží omezit prostor pro spekulanty na realitním trhu.

 

Případné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí lze označit za krok správným směrem, který by mohl rozhýbat realitní trh. Shodují se na tom jak realitní zprostředkovatelé a developeři, tak mladé rodiny, kteří plánují zajistit si vlastní bydlení. Byl to rovněž hlavní argument ministerstva financí. Diskutabilní však bude prodloužení zmiňovaného časového testu. Daňoví odborníci se již ale na přínosu zrušení daně neshodují. Mají za to, že jde o nesystémové opatření, které realitní trh nijak neovlivní. Objevují se i názory, že zrušení daně může být přínosem, ovšem takové rozhodnutí by mělo přijít jindy a v době krize. Opozice zrušení daně z nabytí nemovitostí prosazuje dlouhodobě.

 

Pokud daň bude skutečně zrušena, lze předpokládat kladný vliv na realitní trh, ovšem nelze opomenout to, že jedním z dalších důsledků bude snížení příjmů do rozpočtu (mluví se o 13,8 miliardách korun ročně). Lze tak očekávat, že přijdou další opatření zajišťující zpětný příjem chybějících peněz. Za jedno z nich lze považovat právě prodloužení tzv. časového úseku a zrušení uplatňování odpočtů zaplacených úroků z úvěrů na bydlení.

 

Osud předmětného vládního návrhu zákona budeme nadále sledovat a informovat vás.

autor článku : Mgr. Lenka Chalupníčková – advokátka

Tým VRK Academy