723 220 105

info@vrkacademy.cz

VRKacademy.cz / Mapa makléřů

Mapa certifikovaných realitních makléřů

Mapa certifikovaných makléřů zachycuje realitní zprostředkovatele, kteří absolvovali akreditovaný kurz Obchodník s realitami a následně úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti, podle oblasti jejich výkonu činnosti. Všichni zapsaní realitní zprostředkovatelé splňují podmínky pro výkon realitního zprostředkování ve smyslu nově připravovaného zákona o realitním zprostředkování.

[wpsl]

Reference

Profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která je získána zkouškou u certifikovaných zkušebních subjektů, je díky kontrole jejich činnosti prováděné Ministerstvem pro místní rozvoj získávána na základě stejných nároků. Jde tedy o státem garantované minimální vzdělání v daném oboru, kterým může makléř nahradit nedostatečnou praxi, či chybějící odborné vysokoškolské vzdělání. Záměrem státu je, aby se úroveň vzdělání makléřů zvyšovala, a aby si jejich klienti měli možnost ověřit, zda realitní zprostředkovatel, který s nimi jedná, o svoji odbornost pečuje. Tato mapa proto může být jedním z jednoduchých nástrojů k ověřování takové skutečnosti. 

Ing. Bc. Pavel Rakouš
Vedoucí oddělení realitní činnosti
Odbor politiky bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj